Cổng thông tin
(0236).3 845 102

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ Giảng viên cơ hữu tại Phân hiệu bao gồm: 4 Tiếnsĩ, 18 Thạc sĩ, trong đó có 5 thạc sĩ nghiên cứu sinh, 25 cử nhân và kỹ sư, trong đó có 20 cử nhân và kỹ sư đang học cao học. Phân hiệu hiện có những liên kết đào tạo từ sau đại học và đại học với các trường đại học hàng đầu ở các nước phát triển như Nhật Bản, Úc và trong nước như Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,…
Xin chào, bạn cần tư vấn ?