Cổng thông tin
(0236).3 845 102

Lịch sử phát triển

Phân hiệu tại Đà Nẵng của trường Đại học Xây dựng Miền Trung được thành lập ngày 18/7/2017 theo Quyết định số 2410/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở sáp nhập với trường Đại học Xây Dựng Miền Trung  – là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Với trên 40 năm truyền thống và phát triển, Nhà trường có sứ mệnh đem đến cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành kỹ thuật và cho xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Mục tiêu phát triển của Nhà trường là đến năm 2030 trở thành Trường Đại học theo định hướng ứng dụng có uy tín trên cả nước. Với mục tiêu hòa nhập và phát triển với khoa học công nghệ hiện đại, Nhà trường không ngừng đầu tưc ơ sở vật chất và tăng cường đội ngũ cán bộ, giảng viên và đổi mới phương pháp giảng dạy.
Xin chào, bạn cần tư vấn ?