Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Phân hiệu
Trường ĐHXD Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Phân hiệu gồm:

- Ban Giám đốc;
- Hội đồng khoa học và Đào tạo;
- Hội đồng Thi đua khen thưởng và Kỷ luật;
- 04 phòng chức năng;
- 02 Khoa;
- 01 Trung tâm.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÂN HIỆU

so do to chuc

1. Ban Giám đốc

- Giám đốc Phân hiệu, thực hiện chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động của Phân hiệu theo pháp luật, theo Điều lệ trường đại học và theo Quy chế hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Quy chế hoạt động của Phân hiệu;

- Các Phó Giám đốc phân hiệu giúp việc cho Giám đốc phân hiệu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của các lĩnh vực phụ trách được phân công.

2. Các Phòng chức năng

- Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị;
- Phòng Quản lý đào tạo và Công tác Sinh viên;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Khảo thí, Khoa học và Hợp tác quốc tế.

3. Các Khoa

- Khoa Kỹ thuật công trình;
- Khoa Khoa học cơ bản.

4. Trung tâm

Trung tâm Đào tạo nghề và ứng dụng.

5. Các hội đồng tư vấn

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Hội đồng lương.

6. Tổ chức Đảng và các đoàn thể

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Chi bộ Phân hiệu trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
- Công đoàn Phân hiệu: Trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
- Đoàn thanh niên Phân hiệu trực thuộc Quận đoàn Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

THÔNG TIN NỘI BỘ
PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842115      Hotline: 0935 081 799 ; 0966 456 890
Web: mucedanang.edu.vn
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn
TRỤ SỞ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 371
Web: muce.edu.vn
Email: dhxdmt@muce.edu.vn
Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng