CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY PHÂN HIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÂN HIỆU

   - Ban Giám đốc;

   - Hội đồng khoa học và Đào tạo;

   - Hội đồng Thi đua khen thưởng và Kỷ luật;

   - Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học;

   - Ban Hành chính - Tổng hợp;

   - Các Bộ môn.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÂN HIỆU

1. Ban Giám đốc

  - Giám đốc Phân hiệu, thực hiện chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương và chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước;

  - Các Phó Giám đốc phân hiệu giúp việc cho Giám đốc phân hiệu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của các lĩnh vực phụ trách được phân công.

2. Các Ban chức năng:

  - Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học;

  - Ban Hành chính - Tổng hợp.

3. Các Bộ môn:

  - Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng - Kiến trúc;

  - Bộ môn Hạ tầng kỹ thuật - Công nghệ;

  - Bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

4. Các hội đồng tư vấn

  - Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

  - Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

  - Hội đồng lương.

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể

  - Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Chi bộ Phân hiệu thuộc Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

  - Công đoàn Phân hiệu: Thuộc Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

  - Đoàn thanh niên Phân hiệu trực thuộc Quận đoàn Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

THÔNG TIN NỘI BỘ
PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842115      Hotline: 0935 081 799 ; 0966 456 890
Web: mucedanang.edu.vn
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn
TRỤ SỞ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 371
Web: muce.edu.vn
Email: dhxdmt@muce.edu.vn
Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng