Ngành nghề và quy mô đào tạo của Phân hiệu Trường ĐHXD
Miền Trung tại Đà Nẵng

1. Ngành nghề đào tạo

1.1. Đào tạo trình độ đại học

* Đại học chính quy

- Kỹ thuật xây dựng;
- Kiến trúc;
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
- Quản lý xây dựng;
- Kế toán.

* Đại học liên thông chính quy

Kỹ thuật xây dựng.

1.2. Đào tạo trình độ cao đẳng

* Cao đẳng chính quy

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng;
- Công nghệ thông tin;
- Quản trị kinh doanh.

1.3. Đào tạo trình độ thạc sỹ

Kỹ thuật xây dựng.

2. Qui mô đào tạo

Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng xác định qui mô đào tạo căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực của Ngành Xây dựng, nhu cầu của người học và nhu cầu xã hội ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Trên cơ sở đáp ứng được về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ giảng viên để đảm bảo chất lượng đào tạo, dự kiến lưu lượng học viên, sinh viên sẽ đào tạo tại Phân hiệu tới năm 2025 là:

- Bậc thạc sỹ: 150 học viên;
- Bậc đại học: 3000 sinh viên;
- Bậc cao đẳng: 300 sinh viên.

THÔNG TIN NỘI BỘ
PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842115      Hotline: 0935 081 799 ; 0966 456 890
Web: mucedanang.edu.vn
Email: phanhieudanang@muce.edu.vn
TRỤ SỞ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 371
Web: muce.edu.vn
Email: dhxdmt@muce.edu.vn
Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng